004

kierowca ADR - cysterny

Nr kursu: STC-46-cysterny/2015

Miejsce kursu: Katowice ul. Rolna 43c

Termin kursu: 26-28 listopada 2015r

Termin zgłoszeń: 25 listopada 2015r

Egzamin: 28.11.2015r godz. 14.15

program kursu ADR dla kierowców Program kursu
karta zgłoszenia kursu ADR dla kierowców Karta zgłoszenia na kurs ADR

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie zintegrowanym w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (podstawowy) oraz w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (specjalistyczny).
Termin obu kursów:
19-22 listopada 2015 r. – część podstawowa
27-28 listopada 2015 r. – część specjalistyczna
program kursu ADR dla kierowców Program kursu
karta zgłoszenia kursu ADR dla kierowców Karta zgłoszenia na kurs ADR

Informacje:

  • telefonicznie - 32 353 21 17 (w godz. urzędowania biura) oraz 509 916 788 i 501 175 730
  • faksem - 32 353 21 17
  • mailem - biuro@stc-szkolenia.pl

Program:
Program zajęć w wymiarze 16 godzin lekcyjnych jest zgodny z Załącznikiem nr 1do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
  • Szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
  • Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
  • Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych.

Prowadzenie:
Kurs poprowadzą wieloletni specjaliści w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych posiadający uprawnienia doradcy (DGSA).

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których będą
rozwiązywane przykładowe testy egzaminacyjne. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o
przebytym kursie.

Cena:
350,00 zł/os., przy zgłoszeniu 1 osoby
300,00 zł/os., przy zgłoszeniu 2-3 osób
250,00 zł/os., przy zgłoszeniu powyżej 3 osób

Cena obejmuje: 17 godzin zajęć dydaktycznych, egzamin przeprowadzony w ostatnim dniu kursu
(jedno podejście do egzaminu w cenie kursu, kolejne podejście do egzaminu – opłata 50,00zł), serwis
kawowy.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą udziału w kursie jest dokonanie zgłoszenia oraz płatności najpóźniej na dzień przed kursem
na konto:

Silesia Training Center ING Bank Śląski S.A.
04 1050 1214 1000 0090 6751 5222

W tytule przelewu należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz termin kursu i dopisek „ADR cysterny”.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerami tel./fax.: (32) 353 21 17 lub kom. 501 175 730,
mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl lub w siedzibie naszej firmy przy ul. Rolnej 43 c, lok. 321
(III piętro) w Katowicach.

W zgłoszeniu należy podać rodzaj kursu, termin oraz imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby
zgłaszanej na kurs.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 32 353 21 17 (w godz. urzędowania biura) lub 509 916 788, 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl