004

kierowca ADR - klasa 1

Nr kursu:

Miejsce kursu:

Termin kursu:

Termin zgłoszeń:

Termin egzaminu:

Informacje:

  • telefonicznie - 32 353 21 17 (w godz. urzędowania biura) oraz 509 916 788 i 501 175 730
  • faksem - 32 353 21 17
  • mailem - biuro@stc-szkolenia.pl

Profil uczestników:
Kurs przeznaczony jest dla osób, które:
§ ukończyły 21 lat,
§ ukończyły kurs podstawowy w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
wszystkich klas, zakończony egzaminem z wynikiem pozytywnym,
§ spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie
drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Ukończenie kursu uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego, prowadzonego przy udziale
przedstawiciela Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 09.02.2015 r. o godz. 14.15
Osoba, która ukończyła kurs specjalistyczny oraz złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje
„Zaświadczenie ADR uprawniające do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne
klasy 1”.

Program:
Program zajęć w wymiarze 8 godzin lekcyjnych jest zgodny z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i obejmuje następujące
zagadnienia:

  • Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne,
  • Szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1.

Prowadzenie:
Kurs poprowadzą wieloletni specjaliści w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których będą
rozwiązywane przykładowe testy egzaminacyjne . Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie
o przebytym kursie.

Cena:
300 zł
Cena obejmuje: 8 godzin zajęć dydaktycznych, egzamin, materiały szkoleniowe, serwis kawowy.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest zgłoszenie swojego udziału oraz dokonanie płatności najpóźniej na dzień przed kursem na konto:

Silesia Training Center ING Bank Śląski S.A.
04 1050 1214 1000 0090 6751 5222

W tytule przelewu należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz termin kursu i dopisek „ADR klasa 1” .
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerami tel./fax.: (32) 353 21 17 lub kom. 509 916 788, 501 873 450, mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl lub w siedzibie naszej firmy przy ul. Rolnej 43 c, lok. 321 (III piętro) w Katowicach.
W zgłoszeniu należy podać rodzaj kursu, termin oraz swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 32 353 21 17 (w godz. urzędowania biura) lub 509 916 788, 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl