004

kierowca ADR - klasa 7

Nr kursu:

Miejsce kursu:

Termin kursu:

Termin zgłoszeń:

Egzamin:

Program:
Program zajęć w wymiarze 8 godzin lekcyjnych jest zgodny z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych i obejmuje następujące zagadnienia:

  • Specyficzne zagrożenia zawiązane z promieniowaniem jonizującym,
  • Szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
  • Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

Prowadzenie:
Kurs poprowadzą wieloletni specjaliści w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych posiadający uprawnienia doradcy (DGSA).

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, podczas których będą rozwiązywane przykładowe testy egzaminacyjne . Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie o przebytym kursie.

Cena:
300,00 zł/os.
Cena obejmuje: 8 godzin zajęć dydaktycznych, egzamin przeprowadzony w ostatnim dniu kursu (jedno podejście do egzaminu w cenie kursu, kolejne podejście do egzaminu – opłata 50,00zł), serwis kawowy.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w kursie jest zgłoszenie swojego udziału oraz dokonanie płatności najpóźniej na dzień przed kursem na konto:

Silesia Training Center ING Bank Śląski S.A.
04 1050 1214 1000 0090 6751 5222

W tytule przelewu należy wskazać swoje imię i nazwisko oraz termin kursu i dopisek „ADR klasa 7” .
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerami tel./fax.: (32) 353 21 17 lub kom. 509 916 788, 501 873 450, mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl lub w siedzibie naszej firmy przy ul. Rolnej 43 c, lok. 321 (III piętro) w Katowicach.
W zgłoszeniu należy podać rodzaj kursu, termin oraz swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu – 32 353 21 17 (w godz. urzędowania biura) lub 501 175 730, 509 916 788, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl