• Aspekty prawne przewozu towarów koleją w świetle regulacji ustawy prawo przewozowe oraz konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)
  Szczegóły
 • Postanowienia ogólne umowy o użytkowaniu wagonów towarowych AVV w kontekscie obowiązku pokrycia szkody przez użytkującego KPP
  Szczegóły
 • Praktyka pracy komisji wypadkowych na kolejach w kontekście aktualnego stanu prawnego oraz nabytych doświadczeń
  Szczegóły
 • Zabezpieczenie ładunków na wagonach kolejowych
  Szczegóły
 • Praktyczne aspekty ustawy Prawo przewozowe
  Szczegóły
 • Prawidłowy załadunek pojazdów
  Szczegóły
 • Zasady realizacji przewozów w międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej SMGS
  Szczegóły
 • Czasu pracy kierowców 2016
  Szczegóły
 • Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
  Szczegóły
 • Prawo zamówień publicznych dla wykonawców
  Szczegóły
 • Prawo zamówień publicznych dla zamawiających
  Szczegóły
 • Prawo pracy - najnowsze uregulowania obowiązujące od 2016 r.
  Szczegóły
 • Reklamacje w prawie przewozowym - transport drogowy
  Szczegóły
 • Przewozy nienormatywne w transporcie drogowym: warunki załadunku pojazdów, mocowania i zabezpieczania ładunków oraz ruchu pojazdów nienormatywnych
  Szczegóły
 • Nowelizacja umowy o międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS) - obowiązująca od 1.07.2015 r.
  Szczegóły
 • Konferencja naukowo technologiczna "Ochrona środowiska w energetyce"
  Szczegóły
 • Konferencja naukowo technologiczna "Wyzwania energetyczne w kotłach ciepłowniczych”
  Szczegóły