004

Transport kolejowy

Nr kursu:

Miejsce kursu:

Termin kursu:

Termin zgłoszeń:

Termin egzaminu:

Profil uczestników:
Szkolenie adresowanie jest do posiadaczy wagonów, nadawców i odbiorców towarów, klientów opłacających należności przewozowe lub organizujących przewóz na zlecenie nadawcy, odbiorcy lub właściciela towarów.

Program:
Przyjmowanie do przewozu przez PKP CARGO S.A. wagonów dostarczanych przez klientów, którzy są lub nie są stroną AVV oraz tryb postępowanie w przypadku uszkodzenia wagonu.

Obowiązki użytkującego KPP, wynikające z zarządzenia 25.4 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 13.05.2008 r. „Zasady włączania do taboru PKP CARGO S.A. wagonów towarowych nie należących do PKP CARGO S.A.”

Postępowanie z wagonami uszkodzonymi, do których tytuł własności posiada podmiot (spoza Polski) będący lub nie będący stroną AVV.

Zasady sporządzania protokołu TA (o uszkodzeniu wagonów) oraz załączników do protokołu TA.

Interpretacja wybranych artykułów Ogólnej umowy o uzytkowaniu wagonów towarowych (AVV) odnoszących się do obowiązku pokrycia szkody.

Stosowanie opłat zawartych w TT PKP CARGO S.A. w kontekście postanowień Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych AVV

Prowadzenie:
Szkolenie poprowadzą specjaliści PKP CARGO S.A. znający doskonale przedstawioną tematykę.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów z bieżącą możliwością zadawania pytań. Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe oraz tzw. „Kompendium wiedzy” oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Cena:
295 zl od osoby;
Cena obejmuje: 8 godzin zajęć dydaktycznych, przerwy kawowe, lunch w formie bufetu oraz profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, w tym w wersji elektronicznej.
Przy zgłoszeniu co najmniej 3 osób, istnieje możliwość negocjacji cen.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 32 353 21 17 (w godz. urzędowania biura) lub 509 916 788, 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl