004

Transport drogowy

Nr kursu: STC-07/2016

Miejsce kursu: Katowice, ul. Rolna 43 c sala 325

Termin kursu: 18 luty 2016

Termin zgłoszeń: 12 luty 2016 r. godz. 12.00

program kursu czas pracy kierowców Program szkolenia
karta zgłoszenia czas kierowców Karta zgłoszenia

Profil uczestników:
Szkolenie adresowane jest zarówno do osób bezpośrednio zajmujących się rozliczaniem czasu pracy kierowców tj. przedsiębiorców branży transportowej, księgowych oraz kadrowych w firmach rzewozowych, specjalistów wykonujących zadania związane z transportem towarów, jak i kierowców wykonujących przewozy drogowe, którzy mają bezpośredni obowiązek przestrzegania czasu pracy.

Prowadzenie:
Wieloletni specjalista i praktyk zawodowo zajmujący się zagadnieniami w zakresu prawa pracy, czasu pracy, czasu pracy i odpoczynku kierowców, prawną ochroną pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy, legalnością zatrudnienia oraz agencjami zatrudnienia. Doświadczony wykładowca szkoleń w zakresie prawa pracy i czasu pracy prowadzonych dla właścicieli firm, osób zarządzających oraz osób merytorycznie dokonujących rozliczeń czasu pracy pracowników. Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu na stanowisku Inspektora Pracy.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów wzbogacony prezentacją oraz przykładami w formie ćwiczeń praktycznych, zadań indywidualnych i grupowych. Szkolenie przewiduje również czas na dyskusjęi konsultacje.

Cel szkolenia:
Przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z czasem pracy pracowników oraz zasad stosowanych przy czasie pracy i odpoczynku kierowców w transporcie drogowym w oparciu o obowiązujące unormowania stosowane przez ITD oraz PIP. Omówienie korzyści i zagrożeń wynikających z wyboru poszczególnych zasad rozliczania się z kierowcami wraz z przykładami dobrej i złej praktyki.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie skryptu zawierającego prezentację. Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w wersji elektronicznej tzw. Kompendium wiedzy – płytę CD zawierającą prezentację oraz aktualne przepisy, ustawyi rozporządzenia z tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Cena:
350,00 zł netto + 23% VAT
Przy zgłoszeniu, co najmniej 2 osób istnieje możliwość negocjacji cen.
Przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 22.01.2016 r. – 5% RABAT

Dodatkowy 5% rabat w przypadku udziału w szkoleniu z zakresu prawa pracy organizowanego w dniu 19 października 2015 r.

Cena obejmuje: 8 godzin zajęć dydaktycznych (8 x 45 min), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Możliwa rezerwacja noclegu w Hotelu Silesian położonym ok. 5 km od miejsca prowadzenia kursu w cenie 150 zł w Quality Silesian Hotel *** lub 120 zł Economy Silesian Hotel ** (pokój jednoosobowy ze śniadaniem).

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury zaliczkowej. Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer: 32 353 21 17 lub mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl.
Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Pani Katarzyna Prokopiuk – Specjalista ds. kursów i szkoleń – tel. 32 353 21 17 lub tel. kom. 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl.