004

Prawo Zamówień Publicznych

Nr kursu:

Miejsce kursu:

Termin kursu:

Termin zgłoszeń:

Termin egzaminu:

Profil uczestników:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami zamówień publicznych w sektorze publicznym i prywatnym, do pracowników Zamawiającego, kierowników jednostek Zamawiających, członków komisji przetargowych oraz osób wykonujących poszczególne zadania na kolejnych etapach udzielania zamówień publicznych oraz innych osób zainteresowanych tematem niniejszego szkolenia.

Prowadzenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach, ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, doradza przy przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE lub innej pomocy publicznej, w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych oraz projektach finansowanych ze środków pomocy regionalnej, projektach infrastrukturalnych związanych z pozyskiwaniem środków publicznych; obrońca w postępowaniach karnych na wszystkich jego etapach; specjalizuje się w zamówieniach publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesjach, pomocy publicznej i funduszach unijnych, umowach w procesie inwestycyjnym, postępowaniach prze dsądowych i sądowych oraz kompleksowym reprezentowaniu podmiotów w procesach karnych, zarówno w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych, jak również reprezentacji pokrzywdzonych oraz podmiotów odpowiedzialnych posiłkowo.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów wzbogacony prezentacją. Szkolenie przewiduje również czas
na dyskusję i konsultacje.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie skryptu zawierającego prezentację. Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w wersji elektronicznej tzw. Kompendium wiedzy – płytę CD zawierającą prezentację oraz aktualne przepisy, ustawy i rozporządzenia z tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Cena:
540,00 zł netto + 23% VAT (bez noclegu)
760,00 zł netto + 23% VAT (z noclegiem)

Cena obejmuje: 6 godzin zajęć dydaktycznych (6 x 60 min), materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu, opcjonalnie zakwaterowanie w pokoju 1-os. STANDARD (1 x nocleg + śniadanie).

Przy zgłoszeniu, co najmniej 2 osób istnieje możliwość negocjacji cen.
Przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 08.09.2014 r.5% RABAT

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury zaliczkowej.
Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer: 32 353 21 17 lub mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl
Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Pani Katarzyna Prokopiuk – Specjalista ds. kursów i szkoleń – tel. 32 353 21 17 lub tel. kom. 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl.