004

Transport drogowy

Nr kursu:

Miejsce kursu:

Termin kursu:

Termin zgłoszeń:

Profil uczestników:
Szkolenie adresowane jest do pracowników odpowiedzialnych za obsługę w firmach przewozowych i spedycyjnych, do pracowników firm korzystających z usług firm przewozowych i spedycyjnych, a także pracowników działów odpowiedzialnych za przyjmowanie towarów od dostawcy oraz do innych osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Prowadzenie:
Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Wieloletni specjalista i praktyk zawodowo zajmujący się zagadnieniami z zakresu transportu drogowego (mocowanie ładunków, przewóz drogowy odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, przewóz towarów niebezpiecznych ADR). Wykładowca w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w zakresie wydawania uprawnień przewozowychi kontroli przewozów regulowanych, komunikacji miejskiej i publicznego transportu zbiorowego. Prowadzący szkolenia w zakresie ruchu pojazdów nienormatywnych, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów oraz dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego oraz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Celnej. Wykładowca na studniach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Bezpieczeństwo logistyczne oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie na kierunku Transport i spedycja. Prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów wzbogacony prezentacją oraz przykładami. Szkolenie przewiduje również czas na dyskusję i konsultacje.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie skryptu zawierającego prezentację. Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w wersji elektronicznej tzw. Kompendium wiedzy – płytę CD zawierającą prezentację oraz aktualne przepisy, ustawy i rozporządzenia z tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Cena:
350,00 zł netto + 23% VAT
Przy zgłoszeniu, co najmniej 2 osób istnieje możliwość negocjacji cen.

Cena obejmuje: 5 godzin zajęć dydaktycznych (5 x 45 min), materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Możliwa rezerwacja noclegu w Hotelu Silesian położonym ok. 5 km od miejsca prowadzenia kursu w cenie 180 zł w Quality Silesian Hotel lub 140 zł Economy Silesian Hotel (pokój jednoosobowy ze śniadaniem).

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury zaliczkowej. Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer: 32 353 21 17 lub mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl.
Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Pani Katarzyna Prokopiuk – Specjalista ds. kursów i szkoleń – tel. 32 353 21 17 lub tel. kom. 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl.