004

SMGS

Nr kursu: STC-05/2016

Miejsce kursu: Katowice, ul. Rolna 43 c sala 325

Termin kursu: 22 luty 2016

Termin zgłoszeń: 18 luty 2016

program kursu SMGS 2015 Program szkolenia
karta zgłoszenia kursu SMGS 2015 Karta zgłoszenia

Profil uczestników:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się organizacją i logistyką kolejowych przewozów towarowych w komunikacji międzynarodowej SMGS – reprezentujących nadawców i odbiorców przesyłek towarowych, przewoźników kolejowych i spedytorów.

Prowadzenie:
Wieloletni specjalista i praktyk w zakresie realizacji przewozów towarowych w komunikacji SMGS; od 1981 r. zajmuje się kompleksową obsługą firm w zakresie przewozów międzynarodowych import-export na przejściu granicznym Medyka-Mościska, obecnie pracownik Działu Handlu i Spedycji w Centrum Logistycznym Medyka-Żurawica.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów wzbogacony prezentacją oraz przykładami w formie multimedialnej. Szkolenie przewiduje również czas na dyskusję i konsultacje.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie skryptu zawierającego prezentację. Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w wersji elektronicznej tzw. Kompendium wiedzy – płytę CD zawierającą prezentację oraz aktualne przepisy, ustawy i rozporządzenia z tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Cena:
480,00 zł netto + 23% VAT (bez noclegu)
Przy zgłoszeniu, co najmniej 2 osób istnieje możliwość negocjacji cen.
Przy zgłoszeniu i wpłacie do dnia 07.09.2015 r. – 5% RABAT

Cena obejmuje: 8 godzin zajęć dydaktycznych (8 x 45 min), materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Możliwa rezerwacja noclegu w Hotelu Silesian położonym ok. 5 km od miejsca prowadzenia kursu w cenie 180 zł w Quality Silesian Hotel*** lub 140 zł Economy Silesian Hotel ** (pokój jednoosobowy ze śniadaniem).

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury zaliczkowej.
Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer: 32 353 21 17 lub mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl.
Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Pani Katarzyna Prokopiuk – Specjalista ds. kursów i szkoleń – tel. 32 353 21 17 lub tel. kom. 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl.