004

Transport kolejowy

Nr kursu:

Miejsce kursu:

Termin kursu:

Termin zgłoszeń:

Termin egzaminu:

Profil uczestników:
Seminarium przeznaczone jest dla przewodniczących i członków komisji wypadkowych – przedstawicieli bocznic kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych, spedytorów oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Program:
Nowe regulacje prawne,
Bezpieczeństwo w praktyce w kontekście rozwoju krajowych podmiotów kolejowych,
Aspekty pracy komisji wypadkowych – na podstawie przytoczonego wypadku.

Prowadzenie:
Seminarium poprowadzą wieloletni praktycy pełniący równocześnie funkcje przewodniczących komisji wypadkowych – przedstawiciele PKP PLK S.A.

Metodyka:
Seminarium prowadzone będzie w oparciu o prezentację z elementami warsztatów z możliwością bieżącego zadawania pytań. Uczestnicy otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, uaktualnione przepisy prawne oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Cena:
300 zł od osoby;
Cena obejmuje: 6 godzin zajęć dydaktycznych, przerwy kawowe, lunch w formie bufetu, materiały seminaryjne oraz przepisy, ustawy i rozporządzenia w formie elektronicznej, tzw. „Kompendium wiedzy”.
Przy zgłoszeniu, co najmniej dwóch osób istnieje możliwość negocjacji cen.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w seminarium jest przesłanie wypełnionej Karty Uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma.
Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer: (032) 263 45 46.

Informacje dodatkowe:
Dodatkowe informacje o szkoleniu pod nr telefonu 32 353 21 17 (w godz. urzędowania biura) lub 509 916 788, 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl