004

Transport kolejowy

Nr kursu:

Miejsce kursu:

Termin kursu:

Termin zgłoszeń:

Termin egzaminu:

Profil uczestników:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się organizacją i logistyką przewozów kolejowych– reprezentujących nadawców i odbiorców przesyłek towarowych, przewoźników kolejowych, spedytorów.

Prowadzenie:
Wieloletni specjalista i praktyk w zakresie ładowania wagonów towarowych w charakterze eksperta biorący udział w pracach nad projektem Załącznika 14 do SMGS „Przepisy dotyczące rozmieszczania mocowania ładunków na wagonach i kontenerach” w Organizacji Współpracy Kolei (OSŻD) oraz pracach forum przewozowego Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) w zakresie przepisów dotyczących ładowania.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów wzbogacony prezentacją oraz przykładami w formie multimedialnej. Szkolenie przewiduje również czas na dyskusję i konsultacje.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie podręcznika zawierającego prezentację. Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w wersji elektronicznej tzw. Kompendium wiedzy – płytę CD zawierającą prezentację oraz aktualne przepisy, ustawy i rozporządzenia z tematyki będącej przedmiotem szkolenia oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Cena:
Przy zgłoszeniu każdych dwóch osób obowiązują poniższe ceny:
pierwsza osoba - 450,00 zł netto + 23% VAT (bez noclegu)
druga osoba - 300,00 zł netto + 23% VAT (bez noclegu)
koszt noclegu 160 zł netto/osoba

Cena obejmuje: 8 godzin zajęć dydaktycznych (8 x 45 min), materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, opcjonalnie zakwaterowanie w pokoju 1-os. STANDARD (1 x nocleg + śniadanie), obiad, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury proforma.
Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer: 32 353 21 17 lub mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl
Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Pani Katarzyna Prokopiuk– Specjalista ds. kursów i szkoleń – tel. 32 353 21 17 lub tel. kom. 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl