004

Prawo Zamówień Publicznych

Nr kursu:

Miejsce kursu:

Termin kursu:

Termin zgłoszeń:

Termin egzaminu:

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest omówienie podstaw prawnych oraz specyfikacji zamówień publicznych w świetle
nowelizacji ustawy PZP, która weszła w życie z dniem 19.10.2014 r. Szkolenie stanowi kompendium
aktualnych przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

Profil uczestników:
Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się sprawami zamówień publicznych w sektorze publicznym i prywatnym, do osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przygotowaniem ofert lub wykonaniem zamówień publicznych, gdzie niezbędna jest wiedza na temat stosowania prawa zamówień publicznych, osób zajmujących się doradztwem, przygotowaniem lub nadzorem nad wykonaniem zamówień publicznych (firmy consultingowe, doradcy , prawnicy) oraz pozostałych osób, które pragną poszerzyć wiedzę na temat prawa zamówień publicznych.

Prowadzenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach, ukończył aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, doradza przy przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków UE , w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych oraz projektach finansowanych ze środków pomocy regionalnej, projektach infrastrukturalnych związanych z pozyskiwaniem środków publicznych; specjalizuje się w zamówieniach publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, pomocy publicznej i funduszach unijnych, umowach w procesie inwestycyjnym, doradza instytucjom zarządzającym w procesie kontroli zamówień publicznych, występuje jako pełnomocnik w postępowaniach przed KIO oraz sądami okręgowymi w zakresie środków ochrony prawnej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a także jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych w zakresie zwrotu środków unijnych; autor bloga o zamówieniach publicznych.

Metodyka:
Program zajęć ma charakter wykładów wzbogacony prezentacją. Szkolenie przewiduje również czas na dyskusję i konsultacje.

Materiały szkoleniowe:
Uczestnicy szkolenia otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie skryptu zawierającego prezentację. Ponadto, uczestnicy szkolenia otrzymują materiały w wersji elektronicznej tzw. Kompendium wiedzy – płytę CD zawierającą prezentację oraz aktualne przepisy, ustawy i rozporządzenia z tematyki będącej przedmiotem szkolenia.

Cena:
350,00 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: 6 godzin zajęć (6 x 60 min), materiały szkoleniowe, obiad w formie cateringu, przerwy kawowe oraz zaświadczenie o przebytym szkoleniu.

Przy zgłoszeniu, co najmniej 2 osób istnieje możliwość negocjacji cen.

Warunki uczestnictwa:
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty na podstawie otrzymanej faktury zaliczkowej.
Zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer: 32 353 21 17 lub mailem na adres biuro@stc-szkolenia.pl
Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Pani Katarzyna Prokopiuk – Specjalista ds. kursów i szkoleń – tel. 32 353 21 17 lub tel. kom. 501 175 730, e-mail: biuro@stc-szkolenia.pl.